Advertentie
Advertentie

Coberec wil rekuperatiesektor meer inspraak geven in Fost Plus

BRUSSEL (tijd) - De rekuperatiesektor in België, verenigd in Coberec, wil een rechtmatige plaats bij Fost Plus. Nu wordt deze federatie die jaarlijks 3,5 miljoen ton materialen rekupereert, grotendeels buiten gesloten. Coberec wil als aandeelhouder in Fost Plus aanwezig zijn en ook in de nog op te richten afzetkanalen voor glas en metalen. Enkel via het afzetkanaal (filière) papier heeft Coberec een voet tussen de deur van Fost Plus.Rekuperatie van de afvalmaterialen schroot, non-ferro, lompen, papier en karton en glas is al vele decennia lang de hoofdaktiviteit van Coberec. Die opwaardering van afvalmaterialen via ophaling, scheiding, selektie en sorteren gebeurt tegen marktvoorwaarden. De 120 aangesloten leden van Coberec krijgen geen frank subsidie en realizeren positieve prijzen.