Advertentie
Advertentie

COC hekelt witboek onderwijs

(tijd) - De Christelijke Onderwijscentrale (COC) trekt aan de alarmbel over het ontwerp van witboek dat de bakens uitzet voor een vernieuwd onderwijs tegen 2010. Het witboek wordt opgesteld onder de auspiciën van de Koning Boudewijnstichting in uitvoering van het rapport 'Accent op Talent'. Als het witboek werkelijkheid wordt, moeten de leerkrachten nog harder en flexibeler werken, zegt het COC.