Cockerill Sambre knoopt weer aan met winst

BRUSSEL (tijd) - De Waalse staalgroep Cockerill Sambre (CS) heeft de zware verliescijfers vorig jaar achter zich kunnen laten. Terwijl in 1993 nog een dramatisch groepsverlies van 6,5 miljard fr. werd geleden, sloot de Waalse staalgroep het jaar af met een groepswinst van 807 miljoen frank. Door de stijging van de prijzen, die zich vooral vanaf de tweede helft van 1994 liet voelen, nam de gekonsolideerde omzet met 13 procent toe van 147,4 miljard frank tot 166,6 miljard frank.Het herstel zette zich vooral door tijdens het tweede halfjaar, vermits de winst over het eerste halfjaar op 277 miljoen frank uitkwam. Tijdens de eerste helft van 1993 verloor Cockerill Sambre nog 3,04 miljard frank. Deze ommekeer is voor een groot deel toe te schrijven aan de verbetering van de prijzen die ten opzichte van 1993 met ruim 10 procent toenamen. Gedelegeerd bestuurder Philippe Delaunois lichtte voorts toe dat de commerciële afdeling hoopvol is de prijzen nogmaals te kunnen optrekken tijdens het derde kwartaal.