Cockerill Sambre: pompen of verzuipen

(tijd) - 'Cockerill Sambre zal nooit de beste zijn in Europa', CS-voorzitter Jean Gandois herhaalt het vaak. In de verzadigde Europese staalsector is overleven nochtans een synoniem voor mee kunnen met de besten. Om dat te kunnen, moet de Waalse staalproducent voldoende efficiënt werken om zijn inherente handicaps te overwinnen, en die zijn talrijk. Bovendien moet Cockerill Sambre het met Belgische loonkosten opnemen tegen grote efficiënte staalgroepen zoals British Steel, die ook nog de voordelige wisselkoers van het pond sterling kan uitspelen. Het herstructureringsplan Horizon 2000 moet Cockerill Sambre in staat stellen om de 21ste eeuw te halen.Vergeleken met efficiënte maritieme staalproducenten in Europa, zoals Hoogovens in IJmuiden, Sidmar in Gent of Sollac in Duinkerke, die alle over volledig geïntegreerde fabrieken beschikken, moet Cockerill Sambre het met verspreide productiecentra zien te rooien. Die situatie is een gevolg van de bundeling van verschillende bedrijven in het Luikse en in Charleroi in de fusievennootschap Cockerill Sambre eind de jaren zeventig. De best presterende fabrieken in Charleroi en Luik werden gemoderniseerd, de andere installaties gingen na verloop van tijd dicht. De staalactiviteiten liggen bijgevolg in Luik en Charleroi erg verspreid, waardoor er veel extra vervoer tussen de verschillende productiecentra nodig is. Dit 'intern' vervoer, de aanvoer van ijzererts en steenkool en de afvoer van de afgewerkte producten, maakt van Cockerill Sambre de grootste individuele klant van de NMBS.