Cockerill Sambre verwacht goed 1995

BRUSSEL (tijd) - De Waalse staalgroep Cockerill Sambre heeft het afgelopen jaar een nettowinst van 807 miljoen frank gerealizeerd. Voorzitter Jean Gandois kondigde aan dat aan de preferente aandelen een brutodividend van 10,4 fr. zal uitgekeerd. Gandois verwacht dat het lopende jaar 'behoudens onvoorzienbare ongelukken een sterk winstgroei kan worden gerealizeerd'.De groei zal niet alleen uitgesproken zijn voor de staalproduktie maar ook voor de andere afdelingen, met uitzondering van probleemkind CNI dat zich slechts heel moeilijk uit de rode zones kan losmaken.