Cockerill-Sambre wint in beroep van Reinwater

DEN BOSCH (anp) - De Nederlandse milieubeweging Stichting Reinwater en vier andere milieuorganizaties hebben in hoger beroep bij een Nederlandse rechtbank ongelijk gekregen. De milieu-organizaties hadden een klacht ingediend tegen de Belgische staalgroep Cockerill-Sambre die ze verweten de Maas te vervuilen.Door de uitspraak moet het bedrijf geen bijkomende maatregelen treffen om het lozen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de Maas te beperken. Voorts moet het in het Maasbekken gelegen staalbedrijf de milieuorganizaties ook niet langer informeren over de hoeveelheid PAK's die in het Maasbekken worden geloosd.