Coëme: legerbestellingen worden niet herzien

BRUSSEL (belga) - Er is momenteel geen reden om de programma's inzake bestellingen voor defensie te herzien. Deze plannen houden immers reeds rekening met de heersende ontspanning tussen Oost en West. Dit heeft minister van landsverdediging Coëme gisteren in de kamerkommissie voor defensie verklaard. Over de terugtrekking van troepen is nog geen beslissing genomen. De minister werd gisteren geïnterpelleerd door PVV-volksvertegenwoordiger Francis Vermeiren. De Vlaamse liberaal verweet Guy Coeme ideeën te koesteren over de terugtrekking van de Belgische militairen uit West-Duitsland, doch de logische stap die daarop volgt, m.n. het verminderen van militair materieel, niet te zetten. Het PVV-kamerlid meent dat nu reeds moet onderhandeld worden over de herziening van de aankoopprogramma's.