Coeme zoekt ombudsmannen

(belga) - Belgacom, De Post en de NMBS zoeken elk twee ombudsmannen of -vrouwen, een voor elke taalrol. Het Staatsblad publiceerde gisteren een oproep voor kandidaten. De zes ombudsmannen worden aangeworven om klachten van gebruikers over de werking van de nu autonome overheidsbedrijven te onderzoeken. Ze kunnen ook optreden als bemiddelaar of scheidsrechter in geschillen met klanten. Ze proberen dan een minnelijke schikking tot stand te brengen en geven advies aan het betrokken overheidsbedrijf als dat niet lukt. De ombudsmannen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. De kandidaturen moeten per aangetekende brief ingediend worden bij voogdijminister Coëme.