Coens denkt aan mammoetdekreet voor universiteiten

(tijd) - Onderwijsminister Daniël Coens neemt zich voor om in de loop van het akademiejaar dat gisteren definitief van start ging, werk te maken van de globale hervorming van het hoger onderwijs. Hij suggereerde in dat verband een tweede "mammoetdekreet' waarin de universiteiten grotere autonomie zouden krijgen, de wet op de akademische graden wordt gewijzigd, een nieuw subsidiëringsstelsel wordt opgenomen en het universitair aanbod wordt herzien.