Coens korrigeert toewijzing studiebeurzen met kadastraal inkomen

(tijd) - Om de toewijzing van de studiebeurzen selektiever en sociaal rechtvaardiger te maken stelt onderwijsminister Coens voor het kadastraal inkomen (KI) van de woning van de ontvanger mee in te schakelen als selektiecriterium. Indien het KI, na korrektie op basis van onder meer de gezinssamenstelling, hoger is dan 20% van het netto belastbaar inkomen, wordt geen studietoelage meer uitgekeerd.