Cofibel handhaaft nettodividend op 145 frank

(tijd) - Cofibel, de vennootschap die in 1991 de aktiviteiten van de financiële holding Fagaz opslorpte, heeft over het afgelopen boekjaar een winst van 771,7 miljoen frank geboekt. De raad van bestuur van Cofibel zal zowel aan de aandeelhouders van Cofibel als aan de ex-aandeelhouders van Fagaz een nettodividend uitkeren van 145 frank per gewoon aandeel en 154,67 frank per FV-aandeel.