Cofibel: twee kampen en hun standpunt

(tijd) - De meerderheids- en de minderheidsaandeelhouders van Cofibel houden elk van hun kant voet bij stuk. Volgens de eersten werd tijdens de algemene vergadering het jaarverslag 1992 goedgekeurd, werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de revisor en wordt er geen dividend uitbetaald. De anderen houden het erop dat noch het jaarverslag, noch de bestuurders en de revisor genade kenden en dat er een nettodividend van 145 frank werd goedgekeurd.