Cofibel wordt herleid tot Belgische deur op SPEP-groep

(tijd) - Komt de transaktie Elf-SPEP-Cofibel-Cofimines er volgens de modaliteiten zoals die tot nu toe bekend zijn, dan wordt de historische navelstreng tussen Cofibel en Cofimines doorgeknipt. De moedervennootschap Cofibel wordt dan immers een dochter van Elf-Aquitaine en Cofimines wordt rechtstreeks aan de Franse SPEP-groep vastgeklonken. De Belgische minderheidaandeelhouders kunnen alleen maar toekijken op deze beslissing uit Parijs en zich herinneren dat SPEP al eerder de Belgische groep voor zijn kar spande.