Cofilim zoekt nieuwe participaties in Limburg of in de milieusektor

BRUSSEL (tijd) - Op de jaarvergadering van gisteren wees Cofilim-voorzitter baron Paul Meyers erop dat zijn vennootschap meer en meer evolueert van een vastgoedmaatschappij naar een ontwikkelingsholding. De balansstruktuur van de Mosane-dochter bevestigt die stelling.