Cofinimmo gaat op in vastgoedbevak

(tijd) - De Belgische beursgenoteerde holding Cofinimmo dient uiterlijk op 1 april een aanvraag in bij de Commissie voor het Bank-of Financiewezen tot erkenning als vastgoedbevak. Op 29 maart zal een algemene aandeelhoudersvergadering de statuten van de maatschappij wijzigen. Dank zij de inbreng van gebouwen en fusies met buitenlandse groepen zijn de problemen met de schuldratio van de baan.Cofinimmo is na de vastgoedbevak van de Vlaamse overheid en Befimmo binnenkort de derde Belgische vastgoedbevak. 'De vereiste schuldratio vormt geen probleem meer', luidt het bij Cofinimmo. Een van de voorwaarde om als vastgoedbevak (dit is een beleggingsvennootschap met vast kapitaal die uitsluitend belegt in onroerende goed) erkend te worden, is dat de schuldratio niet meer dan 33 procent van de totale activa bedraagt. Door de inbreng van verschillende buitenlandse vennootschappen voldoet Cofinimmo thans aan deze vereiste.