Colla: Antwerps telekomplan

(tijd) - Volksvertegenwoordiger en oud-minister van PTT Marcel Colla heeft gisteren een "Strategisch Telekomplan' voor Antwerpen ontvouwd en meteen overhandigd aan onder meer voorzitter Buysse van de Kamer van Koophandel en aan de gewestelijke direkteur van Belgacom. Colla stelt voor om binnen de Maatschappij voor Vernieuwing en de Promotie van Antwerpen, die moet zorgen voor uitvoering van het recent voorgestelde strategische plan voor Antwerpen, een telekomcel op te richten, geleid door een telekommanager.