Colla belooft feilloze mobilofoon tegen einde '92

(tijd) - De gebrekkig funktionerende mobilifoon is een doorn in het oog van de ondernemingen. Maar er komt beterschap. Tegen einde 1992 zou België door de veralgemeende invoering van het digitale GSM-systeem zelfs voorsprong nemen op de ons omringende landen. Minister Colla heeft dat beloofd op een RTT-workshop met Antwerpse bedrijven.