Colla: Europese kommissie overtreedt haar bevoegdheid

(tijd) - Minister voor PTT Colla kant zich tegen de richtlijnen die de Europese kommissie uitvaardigt op het vlak van de telekommunikatie. Volgens Colla overtreedt de kommissie haar bevoegdheid en neemt zij beslissingen die eigenlijk behoren tot het domein van de Europese ministerraad. Colla staat met dit standpunt op dezelfde lijn als zijn Franse kollega. Over een en ander heeft de minister een brief gestuurd aan de Europese kommissieleden. In het vooruitzicht van de volgende Europese ministerraad voor telekommunikatie gaat Colla tevens een aantal kollega's raadplegen.