Advertentie
Advertentie

Colla wil snel verdeelsleutel voor artsencontingent

(tijd/belga) - De federale minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP) wil dat de planningscommissie de verdeelsleutel over het aantal artsen tussen de gemeenschappen definitief vastlegt voor hij het advies over de beheersing van het aantal artsen aan de ministerraad voorlegt. Dat liet de minister maandag via een persmededeling weten.Colla heeft de planningscommissie via haar voorzitter gevraagd onverwijld samen te komen en onmiddellijk de nodige preciseringen aan te brengen aan haar voorstellen. Volgens het kabinet van de minister wil dat zeggen dat de commissie definitieve cijfers over de verdeelsleutel moet vastleggen. De planningscommissie had eerder een 60/40-verdeling van het aantal artsen tussen Vlaanderen en de Franse gemeenschap uitgewerkt, maar het ging daarbij enkel om een voorstel.