Collignon voorzitter beheerskomitee RVP

(tijd) - Ter gelegenheid van de maandelijkse vergadering van het beheerskomitee van de rijksdienst voor pensioenen heeft minister van pensioenen Van der Biest Robert Collignon aangesteld tot voorzitter van het beheerskomitee van de rijksdienst. Collignon is advokaat, burgemeester van Amay en senator voor de streek van Hoei. Hij trad ondermeer op het voorplan in de parlementaire onderzoekskommissie over het Heyzeldrama. Hij volgt gewezen senator Van Herreweghe op, die in november 1988 overleed. Minister Van der Biest onderstreepte het belang van de rijksdienst voor pensioenen die met een administratieve struktuur van 2.400 personeelsleden een budget van 320 miljard per jaar beheert voor meer dan anderhalf miljoen gepensioneerden.