Advertentie
Advertentie

Combivlucht

De regering is er dan toch in geslaagd op relatief korte tijd een, althans op het eerste gezicht, coherent en alomvattend plan uit te werken voor Zaventem. Het is veel meer geworden dan het aanpakken van de geluidshinder. Het is in principe een goede zaak dat de ministers de zaak hebben opengetrokken en zich niet uitsluitend hebben gefocust op lawaai. Alleen is die benadering niet het resultaat van strategisch denken, maar eerder van politiek geven en nemen. De politieke cultuur van het verleden als het ware.Als het uiteindelijke doel - een gezond evenwicht tussen de belangen van de omwonenden en dat van de luchthaven en haar gebruikers - bereikt wordt, doen de middelen er echter niet zoveel toe. Het blijft natuurlijk bizar dat zon complex onderwerp als de nationale luchthaven op nauwelijks enkele weken tijd binnenstebuiten wordt gekeerd, naar aanleiding van een overhaast besluit van minister van Vervoer, Isabelle Durant. Het staat alvast haaks op de Duitse en Nederlandse overlegcultuur. Het duurde meer dan tien jaar vooraleer in Beieren nog maar beslist werd om een nieuwe luchthaven te bouwen in München.De hamvraag is: zijn de maatregelen goed? Het pakket ingrepen om de geluidsoverlast terug te dringen getuigt alvast van een globale aanpak. Vooral het belang dat wordt gehecht aan controle - niet meer door BIAC maar door een onafhankelijk orgaan als het Bestuur der Luchtvaart - is een goede zaak. Ook de oprichting van een klachtenbank met verzekerde respons, moet de burger dichter bij de overheid brengen. Toch blijven er tal van vaagheden in de tekst en het is afwachten in hoeverre de verschillende maatregelen voldoende concreet en hard worden. Denken we maar aan te volgen vliegroutes bij het landen en opstijgen, het verbannen van de meest lawaaierige vliegtuigen. Nog tal van zaken moeten in detail worden uitgewerkt, al zijn er in dat verband meestal tijdslimieten vastgelegd.De regering zegt in haar nota ook dat België een eensgezind Europees offensief zou moeten lanceren bij de Europese Commissie. Waarom zou en niet zal? In de tekst wordt her en der verwezen naar het belang om gemeenten en gewesten te betrekken in het overleg en de besluitvorming. Dat zal hard nodig zijn. De voorbije maanden troffen onder meer het Brussels Gewest en de provincie Vlaams-Brabant maatregelen die niet altijd in dezelfde richting gingen. De gemeente Zaventem haalde zich ooit de woede van de luchtvaartmaatschappijen op de hals door een taks op passagiers in te voeren. Die er overigens nooit kwam.Opmerkelijk is ook dat de regering veel aandacht besteedt aan de bereikbaarheid van de luchthaven. Het ontbreken van een directe spoorlijn van Leuven en vooral van Antwerpen naar de luchthaven is inderdaad een schandelijke witte vlek in het aanbod openbaar vervoer. Dat de ministers daar nu werk van willen maken, naar aanleiding van problemen met geluidshinder, is vreemd, maar meegenomen. De vraag naar betere verbindingen tussen Brussel en de luchthaven heeft dan weer gevolgen voor de uitbouw van het voorstadsnet (GEN), een project dat ook jaren aansleept.Maar nog eens: als de problemen die omwonenden hebben met de lawaaierige vliegtuigen er uiteindelijk toe leiden dat de luchthaven niet alleen stiller, maar ook beter bereikbaar wordt met het openbaar vervoer, is dat een goede zaak. En dat de duizenden pendelaars een beter aanbod krijgen naar de hoofdstad, daarvoor zullen we met zijn allen uiteindelijk minister Durant dankbaar moeten zijn. Of hoe het politieke geven en nemen tot slot toch iedereen goed uitkomt. Guido MEEUSSEN