Advertentie
Advertentie

Comité I berispt Staatsveiligheid

(tijd) - De senaatscommissie belast met de begeleiding van het vast comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) buigt zich vandaag over het activiteitenverslag 2001 van het Comité I. In het verslag stelt de commissie dat de Staatsveiligheid zich onterecht heeft bemoeid met de gerechtelijke onderzoeken naar Tractebel. Het Comité I schrijft dat de inmenging van de Staatsveiligheid het gerechtelijk onderzoek kan schaden.