Commentaar in het NRC Handelsblad,

over afschaffen van de 1 en 2 centDe euro is ruim twee weken in circulatie. De omschakeling is goed verlopen, de gewenning aan de nieuwe bankbiljetten munten gaat snel. Behalve aan de cent. In de miljardenoperatie van de euro-omwisseling zorgt de cent voor onvrede. Winkeliers klagen over het afrekenen met centen, klanten over al die kleine muntjes in hun portemonnee. De detailhandel wenst daarom de cent in Nederland zo snel mogelijk weer af te schaffen en dan kan in één moeite dat rare muntje van twee cent ook verdwijnen.Niet doen. Na zeventien dagen ervaring in het dagelijkse gebruik moet een muntje niet worden afgeschreven. Indertijd bij de besluitvorming over de euro hadden alle landen hun specifieke wensen Nederland bijvoorbeeld het randschrift en daar hoorde onder meer de handhaving van één- en twee-centsmunten bij. Deze passen in de gekozen systematiek van 1-2-5 die het muntstelsel van de euro heeft. De aanwezigheid van de cent heeft bovendien een niet te veronachtzamen symbolische betekenis: dit geld biedt de mogelijkheid om de kleinst mogelijke prijsverschillen te verrekenen. De euro is, met andere woorden, bestand tegen inflatie. (...)De Verenigde Staten kennen sinds jaar en dag de één-centsmunt (penny), maar er bestaat geen beweging in Amerika om deze af te schaffen. De penny is een onderdeel van de nationale muntcultuur. Zo moet het in euroland ook worden. En als er werkelijk problemen zijn met de teruggave van wisselgeld tot op de cent nauwkeurig, dan moet het rekenonderwijs verbeterd worden. Zo moeilijk is het ook weer niet. NRC HandelsbladKim Gattas,publicist, over de Arabische wereld en de mediaDe Amerikanen waren ervan overtuigd dat ze de nog narokende revolver in handen hadden. Dit was het onweerlegbare bewijs dat het Osama bin Laden was die de verantwoording droeg voor de aanslagen van 11 september. Nu zouden de Arabieren zich wel gewonnen geven. Maar de videoband van Bin Laden die een Saudische sjeik vertelt welk effect hij zelf van de vliegtuiginslagen had verwacht, miste de verhoopte uitwerking. De meeste Arabieren geloven nog altijd niet in zijn schuld.Want in de Arabische wereld worden de westerse media gewantrouwd, wordt het Westen zelf gewantrouwd ook al wekt het met zijn welvaart nog zoveel afgunst. Maar ook de Arabische media worden gewantrouwd, en de Arabische regeringen zo mogelijk nog meer. Er zit een zekere logica in: omdat de Arabische regeringen corrupt zijn en aan één stuk door liegen, zullen alle andere regeringen ook wel corrupt zijn en liegen, het Westen niet uitgezonderd. En omdat de Arabische media, die onder staatstoezicht staan, geen waarheidsgetrouw beeld geven van de gebeurtenissen, moeten alle media wel liegen, de westerse niet uitgezonderd. De Volkskrant