Commercial Union nog niet rond met aankoop Victoire Belgium

BRUSSEL (tijd) - De verzekeringsmaatschappij Victoire België is nog niet verkocht aan de Britse verzekeringsgroep Commercial Union. De Britten zijn de belangrijkste en ook de meest voor de hand liggende kandidaat, zeker nu ze afgelopen week Victoire France reeds op de kop tikten. Maar precies die overname belet Commercial Union voorlopig ook Victoire Belgium te kopen.Commercial Union betaalt voor de overname van de Compagnie Financière du Groupe Victoire 72 miljard fr. waarvan 60 miljard fr. in kontanten. Voor het resterende bedrag schrijft de Britse groep een kapitaalverhoging uit waarop de Franse holding Suez, die eigenaar is van Groupe Victoire, exclusief kan inschrijven. De Compagnie Financière du Groupe Victoire omvat drie maatschappijen, met name schadeverzekeraar Abeille IARD, levensverzekeraar Abeille Vie en herverzekeraar Abeille Re. Abeille Re wordt echter uit de holding gelicht en verkocht aan SCOR, een andere Franse herverzekeraar die nauw aanleunt bij de verzekeringsgroep UAP. Victoire Belgium verkocht afgelopen jaar zijn deelneming van 7,5% in Abeille Re aan de Compagnie Financière Victoire en boekte op deze verkoop een fikse meerwaarde.