Commerzbank: goed eerste halfjaar

FRANKFURT (reuter) - De Commerzbank, Duitslands derde grootste handelsbank, heeft medegedeeld dat de eigen resultaten in het eerste halfjaar van 1991 sterk zijn gestegen. De bank hoopt ook over het hele boekjaar goede resultaten te realizeren. Tijdens de eerste zes maanden van 1991 stegen de partiële courante resultaten van de bank met 33,1% tot 831 miljoen mark, waarmee de prognoses ietwat werden overschreden. De resultaten worden partieel genoemd, omdat ze geen rekening houden met de resultaten die de bank boekt op tradingoperaties voor eigen rekening. Met inbegrip van deze aktiviteit steeg het operationeel resultaat van Commerzbank met 31,1%.