Commerzbank knoopt na twee verlieskwartalen opnieuw aan met winst

(reuters/afp) - De Duitse bankgroep Commerzbank sloot het eerste kwartaal van 2003 af met een nettowinst van 3 miljoen euro. Met die nipte winst zet de op twee na grootste bank van Duitsland een punt achter een reeks van twee verlieskwartalen. In het vierde kwartaal van 2002 incasseerde Commerzbank nog een nettoverlies van 243 miljoen euro. De winst van 3 miljoen euro ligt wel nog altijd een heel stuk beneden het resultaat van dezelfde periode een jaar eerder. Toen realiseerde de bank een winst van 72 miljoen euro. Het beter dan verwachte resultaat zette Commerzbank ertoe aan een winst voor heel het boekjaar 2003 aan te kondigen. Sommige analisten vinden die voorspelling al te voortvarend. Ze wijzen op het beperkte duurzame karakter van de winstcijfers. De stevige handel in obligaties en derivaten zorgde voor een winst van 231 miljoen euro in de tradingactiviteiten van Commerzbank, een kwart minder dan een jaar eerder. Analisten onderstrepen het cyclische karakter van deze inkomstenbron en achten het onwaarschijnlijk dat Commerzbank de relatief sterke prestatie het hele jaar zal kunnen doortrekken. Scepticisme Het scepticisme van de analisten wordt verder gevoed door het feit dat de globale inkomsten bijna even sterk daalden als de operationele kosten. De rente-inkomsten krompen met 19,2 procent, de commissie-inkomsten vielen 9,6 procent lager uit. De uitgaven daalden met 16 procent tot 1,18 miljard euro. Analisten vonden het dan wel weer goed dat Commerzbank het voorbije kwartaal een voorziening van 104 miljoen euro boekte voor geplande herstructureringen over heel 2003. Commerzbank herhaalde dat een eventuele fusie zeker niet voor dit jaar is, en hoogstwaarschijnlijk ook niet voor 2004. De voorbije maanden dook regelmatig speculatie op over een fusie met HVB.