Advertentie
Advertentie

Commerzbank ontleent in Lux.fr.

(tijd) - De ASLK en Banque UCL lanceren een obligatielening in Lux.fr. voor de Commerzbank. Het gaat om een lening van 2 miljard frank, verdeeld over coupures van 50.000 en 250.000 frank. De koeponrente bedraagt 9 procent en de uitgifteprijs werd vastgesteld op 102,4 procent, wat een aktuarieel rendement tot eindvervaldag van 8,63 procent oplevert. Betaaldatum van de lening is 12 februari en de looptijd bedraagt 10 jaar. De lenig, die een achtergesteld karakter heeft, wordt genoteerd op de Luxemburgse beurs. Er is geen vervroegde terugbetaling mogelijk.