Commissie adviseert universiteiten geschiedenisopleiding te verbreden

(tijd) - De geschiedenisopleiding aan de Vlaamse universiteiten is te wetenschappelijk gericht en heeft te weinig aandacht voor de tewerkstellingsmogelijkheden van de afgestudeerden. Een verbreding van de opleidingsprogramma's kan dat verhelpen, schrijft de 'visitatiecommissie Geschiedenis' in haar eindrapport. Uit het rapport, dat maandag aan de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) werd overhandigd, blijkt dat het geschiedenisonderricht aan de KU Brussel de 'beste keuze' is.De kwaliteit van het academisch onderwijs in Vlaanderen wordt sinds 1990 beoordeeld door 'visitaties' van een groepje hoogleraren, die met de betrokkenen spreken, cursussen bekijken enzovoort. Soms gebeurt dat samen met de Nederlandse universiteiten. De visitatie geschiedenis is de derde die afzonderlijk in Vlaanderen werd gehouden.