Advertentie
Advertentie

Commissie beveelt vorming stadsregio Antwerpen aan

(tijd) - De scheeftrekkingen in het grootstedelijk gebied Antwerpen zijn dermate groot, dat de oprichting van een stadsregio, met een verkozen bestuur en eigen belastingbevoegdheid, absolute prioriteit heeft. Dat zegt de Commissie Bestuurlijke Organisatie in een advies aan de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Leo Peeters. Het advies wordt dinsdag aan het Vlaams Parlement voorgesteld. De commissie beveelt voorts de vrijwillige of gedwongen fusie van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners aan. De Commissie Bestuurlijke Organisatie (CBO), die wordt voorgezeten door bestuursdeskundige Filip de Rynck, werd op 29 februari 1996 door minister Peeters geïnstalleerd. Zij had de opdracht beleidsaanbevelingen te doen over de bestuurlijke opbouw van Vlaanderen, onder meer over de bevoegdheden en de organisatie van de gemeente en de provincie, de samenwerking tussen gemeente en provincie en de wenselijkheid van de oprichting van stadsgewesten. De commissie, die bestond uit wetenschappers en vertegenwoordigers van de gemeenten, de provincies, de Vlaamse administratie, het kabinet-Peeters en de SERV, is het na ruim een jaar eens geworden over een lijvig advies.