Commissie-Dutroux redt de eenheid

(tijd) - De leden van de commissie-Dutroux zullen zich vandaag in de plenaire zitting van de Kamer onthouden als daar gestemd wordt over de moties betreffende het lot van Melchior Wathelet. Tegelijk geven ze de regering een veeg uit de pan. De commissie gaat niet akkoord met de stelling dat het vermelden van de naam van Wathelet in hun rapport al een voldoende sanctie was. Met dat Salomonsoordeel redt de commissie haar eenheid zonder de coalitie voor problemen te plaatsen. Want Dehaene is nu al zeker dat de overige leden van de meerderheid front vormen rond de regering.Premier Dehaene had vorige week gezegd dat de regering er niet aan denkt het mandaat van Wathelet als Europees rechter in te trekken, dit ondanks het feit dat de ex-minister van Justitie in het commissierapport op de korrel genomen werd voor de slechte opvolging van de voorlopige invrijheidstelling van Dutroux. Waarop de Vlaamse oppositiepartijen 'gemotiveerde' moties indienden waarin ze het vel van Wathelet bleven eisen, terwijl de PSC met een 'gewone' motie probeerde die eis af te blokken. De PRL schaatste daar tussendoor met een eigen motie waarin de regering gevraagd werd welke conclusies ze nu uit het rapport trok.