Commissie-Dutroux zeer scherp voor Patrick Moriau

(tijd) - Patrick Moriau heeft zich met de publicatie van zijn boek 'Les cahiers d'un commissaire' niet gehouden aan zijn plicht van geheimhouding, het principe van onpartijdigheid van een onderzoekscommissie geschonden en zowel bepaalde getuigen als de commissie zelf schade berokkend. Dat was het scherpe verdict dat de leden van de commissie-Dutroux donderdag velden over hun voormalige collega. Vandaag beraden de fractieleiders van de Kamer zich opnieuw over de zaak. Kamervoorzitter Langendries had de commissie-Dutroux vorige week verzocht een rapport op te stellen over het boek dat PS-kamerlid Patrick Moriau over haar werkzaamheden heeft geschreven. Nog voor de officiële presentatie van het boek, was in de pers onder meer uitgelekt dat het ex-commissielid informatie vrijgeeft uit hoorzittingen achter gesloten zittingen. Volgens Langendries - en ook volgens de meeste kamerleden - kan dat absoluut niet. Hij veegde Moriau in de plenaire vergadering de mantel uit en vroeg de commissie een rapport over het boek op te stellen.