Commissie-Dutroux zoekt pad door 'Wathelet-mijnenveld'

(tijd) - Voor de commissie-Dutroux slaat vandaag het uur van de waarheid. De commissieleden komen vanaf 10 uur samen om te trachten een gemeenschappelijk standpunt te bepalen in de controverse over het lot van Europees rechter Melchior Wathelet. De meeste waarnemers zijn pessimistisch over de kans dat de commissie erin zal slagen om de communautaire en partijpolitieke tegenstellingen te overwinnen. Van de regering of Wathelet zelf moet ze geen reddend gebaar verwachten. Directe aanleiding is het radicale 'njet' waarmee premier Dehaene vorige week in de kamercommissie voor Justitie reageerde op interpellaties van de verzamelde Vlaamse oppositie. Die wou dat de regering de verlenging van het mandaat als Europees rechter van ex-minister van Justitie Wathelet introk. In het Dutroux-rapport was Wathelet gekapitteld omdat hij de voorlopige invrijheidsstelling van Dutroux slecht zou opgevolgd hebben. Maar volgens premier Dehaene was het ontslag van Wathelet een straf 'buiten verhouding'. Vooral de PSC verzette zich met hand en tand tegen het 'opofferen' van haar partijgenoot. Ze kreeg de steun van de PS en vooral van de PRL. Vanuit Franstalige hoek klinkt steeds luider de stelling dat het Dutroux-rapport communautair gekleurd is omdat het bijna uitsluitend Franstalige politici, magistraten en politiemensen viseert. Ook het idee van een eenheidspolitie blijft in het zuiden van het land op weerstand botsen. De Vlaamse oppositiepartijen en voorzitter Verwilghen van de commissie-Dutroux reageerden dan weer woedend op het feit dat de regering Wathelet in bescherming nam. Ook bij de commissieleden van CVP en vooral SP zorgde het regeringsstandpunt voor tandengeknars.