Advertentie
Advertentie

Commissie keurt ontwerpdecreet basisonderwijs ongewijzigd goed

(tijd) - Het ontwerpdecreet basisonderwijs is donderdagnacht meerderheid tegen oppositie goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De amendementen van de oppositie zijn zo goed als volledig van tafel geveegd. De vrije keuze moet enkel maar worden gewaarborgd door het officieel onderwijs. En het vrij onderwijs blijft in de mogelijkheid om leerlingen te weigeren als de redenen daarvoor niet 'onbetamelijk' zijn of indruisen tegen de 'menselijke waardigheid'.Het ontwerpdecreet voor het basisonderwijs, dat nog moet worden behandeld in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, brengt alle wetten en besluiten over het kleuter- en basisonderwijs samen in één tekst. Het gaat om een niveaudecreet dat op alle aspecten van de onderwijsorganisatie slaat, meldt minister van Onderwijs Luc van den Bossche in een persbericht. Het ontwerp verzekert volgens de minister de continuïteit en de stabiliteit in het basisonderwijs.