Advertentie
Advertentie

Commissie laat provincie bestaan, maar wil haar taken aflijnen

(tijd) - Als organisatie-eenheid voor de bovenlokale functies in de Vlaamse bestuursorganisatie is de provincie als 'compromis' verdedigbaar. De notie 'provinciaal belang' heeft echter haar relevantie verloren. In de plaats daarvan moeten de taken van de provincie duidelijk afgelijnd worden, maar de opdrachten moeten ruimte laten voor overleg over nieuwe noden en behoeften. Dat zegt de Commissie Bestuurlijke Organisatie (CBO) in haar advies aan Leo Peeters, de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.In haar advies stelt de CBO geen ingrijpende hertekening van het bestuurlijke landschap in Vlaanderen voor. Zij verwacht meer heil van soepele relaties tussen de besturen (gewest, provincie en gemeente). Stabiliteit van de verkozen besturen en flexibiliteit in de verhoudingen tussen de besturen, zo luidt het leidmotief in het advies.