Commissie mist maatschappijgerichte vakken bij biotechnologie

(tijd) - De opleidingen biotechnologie en toegepaste biologische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten leveren afgestudeerden van goed niveau af, maar in het verplichte gedeelte van het curriculum wordt te weinig aandacht besteed aan maatschappijgerichte vakken als economie, management, sociologie en recht. Dat zegt de visitatiecommissie in een rapport dat zij maandag overhandigde aan ondervoorzitter Jacques Willems van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad).Om de kwaliteit van de academische opleidingen te bewaken, stuurt de VLIR geregeld een visitatiecommissie op pad. Af en toe gebeurt de visitatie in samenwerking met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Dat was het geval voor visitatie van de opleidingen biotechnologie en toegepaste biologische wetenschappen. In de herfst van vorig jaar bezocht een commissie onder leiding van prof. P.A.Th.J. Wery (Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen) vier Vlaamse universiteiten (Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven), alsook de Landbouwuniversiteit Wageningen.