Commissie Raad van Europa keurt rapport-Columberg goed

(tijd) - De commissie-Juridische Zaken en Mensenrechten van de Raad van Europa keurde donderdag het rapport van de Zwitser Dumeni Columberg over de situatie van de Franstaligen in de Vlaamse Rand met een overweldigende meerderheid goed. Johan Weyts, die als CVP-senator in de commissie zetelt, stemde als enige tegen. Een Nederlander en een Bask onthielden zich, de overige 24 leden stemden voor het rapport.In de voormiddag gaf de Zwitser Dumeni Columberg tekst en uitleg over zijn rapport, waarin hij onder meer pleit voor de invoering van tweetaligheid in heel België en de intrekking van de rondzendbrieven van de Vlaamse regering over de beperking van de faciliteiten. Ook stelt hij voor een referendum in de zes Vlaamse faciliteitengemeenten te houden over de aanhechting bij het Brussels Gewest.