Commissie-Santer blijft nog tot midden september op post

(tijd) - De ontslagnemende Europese Commissie onder leiding van Jacques Santer blijft nog zeker tot midden september op post. Het Bureau van het Europees parlement legde deze week de kalender vast voor de benoeming van de Commissie-Prodi. De hoorzittingen van de kandidaat-Commissieleden zouden de eerste week van september plaatsvinden. De stemming over de volledige ploeg rond Prodi half september.De nieuwe EU-Commissie zal dus pas eind september, begin oktober aan het werk kunnen. De EU-leiders die eind maart Prodi als nieuwe voorzitter van de EU-Commissie voor een periode van vijf jaar aanduidden, hadden nochtans opgeroepen tot een snelle goedkeuringsprocedure door het Europees parlement. Het bureau van het Europarlement had de keuze tussen twee opties: een snelle procedure die half augustus zou zijn afgerond en een met iets meer voorbereidingstijd. Het werd dus de tweede optie. Daardoor moet tijdens het zomerreces van de maand augustus slechts een beperkt deel van het personeel van het Europees parlement gemobiliseerd worden. Ook kunnen de hoorzittingen van de kandidaten veel beter voorbereid worden.