Commissie van Venetië ziet regionale minderheden in België

(tijd) - Enkel de Duitstalige inwoners van België moeten worden beschouwd als een nationale minderheid in de zin van het Kaderverdrag van de Raad van Europa. Dat zegt de Commissie van Venetië. Volgens de Commissie kunnen op het regionale niveau de Franstaligen als een minderheid worden beschouwd in Vlaanderen, zoals de Nederlandstaligen als een minderheid kunnen worden beschouwd in het Franse taalgebied.