Advertentie
Advertentie

Commissie verdaagt bespreking ontwerpdecreet basisonderwijs

BRUSSEL (tijd) - De commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement besliste dinsdag de verdere bespreking van het ontwerpdecreet over het basisonderwijs uit te stellen tot na het kerstreces. Zij nam die beslissing om de fracties de tijd te geven het advies te onderzoeken dat de Raad van State gaf over enkele amendementen waarmee de 'democratische oppositie' het onderwijslandschap wil hertekenen. VLD, VU en Agalev zijn opgetogen over het advies. Het Vlaams Parlement kan de 'netten-logica' doorbreken en de oude gewaden afleggen, luidt het.Minister van Onderwijs Luc van den Bossche heeft de voorbije maanden meer dan 100 uren onderhandeld met de onderwijskoepels en de vakbonden over het ontwerpdecreet dat de regelgeving voor het basisonderwijs (kleuteronderwijs en lager onderwijs) groepeert en moderniseert, en dat ook vernieuwingen bevat.