Advertentie
Advertentie

Commissie verduidelijkt limieten overheidswaarborg risicokapitaal

BRUSSEL (tijd) - Participatiemaatschappijen die willen gebruik maken van de garantieregeling voor risicokapitaal mogen per project maximum 40 miljoen frank inbrengen. Per onderneming kan de Vlaamse overheid maximum 20 miljoen frank waarborgen. Dat staat in enkele amendementen waarmee de commissie voor Economische Aangelegenheden van het Vlaams Parlement donderdag enkele onduidelijkheden in het ontwerpdecreet van minister van Economie Eric van Rompuy heeft weggewerkt.De commissie zette gisteren de bespreking voort van het ontwerpdecreet waarmee Van Rompuy participatiemaatschappijen wil aansporen risicokapitaal in te brengen in innovatiebedrijven. De overheid belooft gedurende vijf jaar een deel van het verlies te dragen dat die maatschappijen lijden op het risicokapitaal dat zij inbrengen in bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen.