Commissie vraagt meer werkaanbod voor deeltijds leerplichtigen

BRUSSEL (tijd) - Om de tewerkstellingskansen van deeltijds leerplichtigen te verhogen, moet het werkaanbod, vooral in de tertiaire en quartaire sector, gevoelig worden uitgebreid. Dat zegt een commissie van experts die de deeltijdse leerplicht in Vlaanderen doorlichtte en een tiental, door de bank ingrijpende, beleidsaanbevelingen deed. Zo stelt de commissie de 'modulering' van het beroepsgericht onderwijs voor en de oprichting van regionale centra voor jongerenbegeleiding, die het opleidingsaanbod coördineren.De wet van 29 juni 1983 verlengde de leerplicht van 14 tot 18 jaar. Op 16 jaar kunnen jongeren overstappen naar een stelsel waarin zij deeltijds leren en deeltijds werken. Daar bestaan drie vormen van: de middenstandsopleiding, de centra voor deeltijds onderwijs en de centra voor deeltijdse vorming. Vorig schooljaar volgden zo'n 15.000 of 5 procent van de 16-18-jarigen deeltijds onderwijs.