Commissie wil EU-procureur in grondwet

(tijd) - De Europese Commissie wil in de EU-grondwet een nieuwe functie opnemen: die van Europees procureur die inbreuken tegen de financiële belangen van de Unie onderzoekt, vervolgt en voor de bevoegde nationale gerechtelijke instanties brengt. Als het niet nu lukt in de Conventie, wordt het nooit iets, klinkt het in Brussel.