Commissies voor verzekerings- en bankagenten worden paritair bepaald

(tijd) - De commissies voor verzekerings- en bankagenten kunnen vanaf volgend jaar paritair worden bepaald. De ministerraad keurde hiertoe een koninklijk besluit goed. Maar de financiële instellingen zijn niet verplicht een paritair overlegorgaan op te richten. Dat betekent dat ze over de commissiebedragen toch individueel kunnen blijven onderhandelen. Niettemin verwacht de Belgische Vereniging van Banken (BVB) dat de meeste banken zullen overstappen naar het paritair overleg.