Commissievergaderingen Senaat voortaan openbaar

(belga) - Het bureau van de Senaat besliste gisteren principieel de commissievergaderingen voortaan openbaar te houden. Een formele beslissing wordt volgende week genomen. Het bureau kwam voorts overeen drie volle dagen, van 23 tot 25 oktober, in plenaire vergadering over de euthanasievoorstellen te debatteren.De leden van het bureau waren gisterochtend bijeen om afspraken te maken voor de komende zittijd. Een van de hoofdpunten van de discussie was de openbaarheid van de commissievergaderingen. Anders dan in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement, vergaderen de commissies van de Senaat met gesloten deuren. Van die regel werd enkel afgeweken voor hoorzittingen waarvan verwacht werd dat ze op persbelangstellingen konden rekenen.Gisteren bleek dat een ruime meerderheid van het bureau gewonnen is voor de openbaarheid van de commissievergaderingen. Subcommissies en werkgroepen zouden evenwel nog steeds met gesloten deuren vergaderen. De formele beslissing over de openbaarheid van de commissievergaderingen wordt op de bureauvergadering van volgende week genomen.Het bureau besliste voorts een strikt tijdschema te hanteren voor de mondelinge vragen op dondernamiddag. De vraag mag niet langer dan drie minuten duren, de minister moet eveneens binnen de drie minuten antwoorden. Vraagsteller en minister hebben nadien elk nog één minuut voor de repliek. Mondelinge vragen namen tot nog toe tot een half uur in beslag.Ten slotte besliste het bureau dat het plenaire debat over de wetsvoorstellen over een wettelijke regeling van euthanasie en over palliatieve zorg gehouden wordt op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 oktober. Het debat wordt besloten met de stemming over de wetsvoorstellen.