Commisssie bereidt debat voor over bestuurlijke opbouw Vlaanderen

BRUSSEL (tijd) - Op hetzelfde ogenblik waarop minister-president Luc van den Brande donderdag de discussienota over de staatshervorming voorstelde, installeerde minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters de commissie die tegen het einde van het jaar beleidsaanbevelingen moet doen over de bestuurlijke opbouw van Vlaanderen.Recente discussies over de rol van de provincie en de oprichting van stadsgewesten tonen aan dat de bestuurlijke organisatie in beweging en voor vernieuwing vatbaar is, zei Peeters op een persconferentie. Hij wil daarover een politiek debat op gang brengen. Bovendien staat in het Sint-Michielsakkoord van 1992 dat de Gemeentewet en de Provinciewet naar de gewesten zal worden overgedragen. Peeters wil tegen dan - misschien nog tijdens deze regeerperiode - klaar staan met een voorstel om beide wetten te herzien.