Advertentie
Advertentie

Communautair conflict verhit ex-GP Brussel

(tijd/belga) - De Vlaamse vleugel van de voormalige gerechtelijke politie Brussel reageerde gisteren ontstemd op plannen om een Franstalige gerechtelijke directeur te benoemen. In een open brief aan de regering hekelen ze dat een wettelijk tweetalige en zeer geschikte persoon hierdoor opzij gezet zou worden. De keuze voor een Franstalige directeur zou ingegeven zijn door het feit dat er een adjunct-directeur aangesteld moet worden in Asse voor het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze adjunct moet wettelijk gezien Nederlandstalig zijn. De minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, zou niet aanvaarden dat naast deze Nederlandstalige adjunct in Asse een Nederlandstalige directeur in Brussel benoemd wordt. De regering stelt daarom voor om een Franstalige directeur, die geschikt bevonden werd om in Luik te worden benoemd, naar Brussel over te hevelen. Het Nederlandstalig gerechtelijk personeel van de brigade Brussel spreekt van een driedubbele kaakslag.Gisteren bleek nog dat de politiemensen die gezakt zijn voor de assessment-evaluatie van de federale politie een nieuwe kans krijgen. Het nieuwe examen is noodzakelijk omdat de eerste evaluatie te weinig geslaagden opleverde om alle openstaande functies te kunnen vervullen. Het zou snel plaatsvinden wegens de hoogdringendheid waarmee posten vervuld moeten worden. Wie niet slaagde bij het eerst examen kan opnieuw meedoen, maar ook nieuwe kandidaten mogen zich aandienen. Eerder deze week ontstond beroering nadat was uitgelekt dat nagenoeg de helft van de kolonels of majoors die als commandant aan het hoofd staan van één der 26 rijkswachtdistricten niet geschikt werd bevonden voor een directiefunctie bij de federale politie. Zon honderd kandidaten van de 250 slaagden voor de tests.