Advertentie
Advertentie

Communautaire herrie rond Brusselse OCMW's

(tijd) - De Vereniging van Steden en Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGBG) gaat niet akkoord met het advies van de Vaste Commissie van Taaltoezicht (VCT), waarin wordt geëist dat bestaansminimumtrekkers die door een Brussels OCMW aan een job worden geholpen, Nederlands moeten kennen. Het advies is niet alleen juridisch aanvechtbaar, zegt de VSGBG in een persbericht, het is ook een kwestie van menselijke waardigheid.De VCT is het er niet mee eens dat Brusselse OCMW's bestaansminimumtrekkers aan een job helpen zonder rekening te houden met hun talenkennis. Het advies van de VCT is gebaseerd op artikel 27 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van talen, dat stelt dat 'in de plaatselijke diensten van de randgemeenten niemand tot een ambt of betrekking kan worden benoemd of bevorderd indien hij de Nederlandse taal niet kent'. Volgens de VSGBG is de tewerkstelling van bestaansminimumtrekkers een vorm van sociale hulp en valt een en ander dus niet onder de regels van aanwerving van personeel in de lokale besturen, waarnaar de VCT verwijst.