Communautaire windstilte in Kamer

(tijd) - De kamercommissie Binnenlandse Zaken kwam gisteren andermaal niet tot de bespreking van de wetsvoorstellen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). Toch bleef het opvallend rustig op de parlementaire banken. De federale oppositiepartij CD&V ging akkoord met het voorstel van de meerderheid om volgende week van start te gaan met de bespreking van de voorstellen. Daardoor krijgt de regering opnieuw een week tijd om tot een oplossing te komen.