Communicatie banken over beleggingsfondsen kan beter

(tijd) - De ombudsdienst van de Belgische banken ontving dit jaar 35 schriftelijke klachten van bankcliënten over beleggingsfondsen. In heel 1998 waren dat er 21. Het gros van die klachten heeft betrekking op de inventariswaarde van de fondsen. 'Verschillende banken informeren hun klanten klaarblijkelijk onvoldoende dat ze hun fondsen niet kopen of verkopen tegen de inventariswaarde van vandaag, maar tegen die van een latere datum', laat ombudsman Jan Caeyers verstaan. Als u deelbewijzen van een beleggingsfonds koopt of verkoopt, gebeurt dit niet tegen de inventariswaarde die op de dag van de aan- of verkoop gepubliceerd staat, maar tegen de eerstvolgende inventariswaarde. Deze is op het moment dat u de order doorgeeft nog niet bekend, tenzij u het fonds koopt tijdens de inschrijvingsperiode. In die periode geldt een vaste inschrijvingsprijs.