Compagnie Bancaire start slecht in 1992

PARIJS (reuter) - De Franse bankgroep Compagnie Bancaire boekte een netto-groepswinst van 613 miljoen Fr.fr. over de eerste zes maanden van 1992. Tijdens de eerste helft van vorig jaar bedroeg de netto-groepswinst nog 676 miljoen Fr.fr. De netto-winst ligt dus 9,3 procent lager.